Sứ mệnh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, chúng tôi nhận thức được rằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, là cơ sở cho sự thành công và phát triển bền vững của khách hàng.

Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu, sáng tạo và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất thể hiện bản chất của khoa học quản lý để giúp khách hàng chinh phục những tầm cao mới. Chúng tôi mong muốn được góp phần xây dựng cộng đồng bền vững và thịnh vượng.

Tầm nhìn

Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo hàng đầu, chất lượng và uy tín tại Việt Nam, toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia và nhân viên của ProfM Việt Nam cam kết:

  • Đảm bảo sự thành công của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Liên tục thay đổi và cải tiến! Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, năng lực chuyên môn và tư vấn giải pháp luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.
  • Tôn trọng pháp luật Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý. Quan tâm đến trách nhiệm xã hội.