Cách Doanh Nghiệp Của Bạn Có Thể Đạt Được Sự Trung Hòa Về Khí Hậu

Để đảm bảo sự trung hòa về khí hậu, hay còn gọi là việc cân bằng tất cả lượng phát thải khí nhà kính đóng góp vào biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp cần thực hiện một loạt các bước để đo lường, giảm thiểu và bù đắp lượng phát thải của mình. Dưới đây là năm bước mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện để bắt đầu đóng góp vào sự trung hòa về khí hậu ngay bây giờ:

1. Đo Lượng Khí Thải Của Bạn

Hãy tính toán cả lượng khí thải carbon và khí nhà kính bằng cách sử dụng máy tính trực tuyến hoặc các tài nguyên khác được EPA phê duyệt để đo lường khối lượng công việc phía trước.

2. Đặt Mục Tiêu Dựa Trên Cơ Sở Khoa Học

Lập mục tiêu phù hợp với các nghiên cứ khoa học khí hậu mới nhất, nhằm đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2°C so với mức tiền công nghiệp.

3. Giảm Lượng Khí Thải Trực Tiếp Của Bạn

Xây dựng kế hoạch giảm thiểu bằng cách thực hiện các hướng dẫn và nguồn lực của Ban thư ký Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc.

4. Bù Đắp Lượng Khí Thải Dư Thừa

Tham gia vào các chương trình đã được xác minh để giảm lượng khí thải nhà kính ở mức lớn nhất có thể. Sau đó, đóng góp vào các dự án Cơ chế Phát triển Sạch cho đến khi bạn bù đắp được nhiều hoặc toàn bộ lượng khí thải mà bạn tạo ra.

5. Đo Lường và Báo Cáo Tiến Độ

Theo dõi và báo cáo tiến độ của công ty bạn theo các khung báo cáo được công nhận. Điều này rất quan trọng đối với dự án toàn cầu hướng tới trung hòa lượng carbon vào năm 2050.

Đạt được sự trung hòa về khí hậu không chỉ là trách nhiệm cần làm cho thế giới, mà còn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Hành động này có thể giúp chứng minh và truyền đạt những nỗ lực của công ty trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và thu hút người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back
Gọi hotline
Chat Zalo