HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO ISO 14001

ProfM Việt Nam

  • Phone: 04-2241 7999
  • info.isoahead@gmail.com
  1. Giới thiệu về 140001:2015

Ngày nay vấn đề môi trường đang được cả thế giới quan tâm, môi trường đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhân loại, bảo vệ môi trường là bảo chính chúng ta. Mọi người dân và doanh nghiệp đang cùng nhau chung sức để bảo vệ môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành với mục đích kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững . Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu hưởng ứng áp dụng. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là hệ thống quản lý nhằm củng cố và tạo cơ sở vững chắc cho quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cốt lõi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp với phương châm chủ đạo là: “Phát triển bền vững”.

2. Lợi ích 4.Quá trình xây dựng ISO
– Tăng hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng.
– Tăng uy tín trên thị trường.
– Nâng cao
khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.
– Đáp ứng yêu cầu pháp luật và yêu cầu khách hàng
– Làm hài lòng các nhà đầu tư, dễ tiếp cận các nguồn vốn
– Giảm rào cản kỹ thuật khi tham gia thầu.
– Giảm chi phí sản xuất (giảm lãng phí nguyên liệu, năng lượng, nước …)
– Chuẩn hóa hệ thống quản lý trong doanh nghiệp.
– Tăng nhận thức và tính chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên.


3. Tổ chức nào cần ISO 14001: 2015?
– Tổ chức muốn nâng cao hình ảnh doanh nghiệp
– Tổ chức muốn nâng cao doanh thu, lợi nhận
– Tổ chức muốn giảm chi phí sản xuất
– Tổ chức mong muốn phát triển bền vững
.

VỚI HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!