HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

ProfM Việt Nam

  • Phone: 04-2241 7999
  • info.isoahead@gmail.com
  1. Giới thiệu về Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, cụ thể hơn là hệ thống quản lý chất lượng cho quá trình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Hệ thống này được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thiết kế áp dụng chung cho mọi loại hình Doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ được cung ứng cũng như quy trình công nghệ, thiết bị dùng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được chuẩn hóa, hiệu quả, an toàn hơn, mặt khác người tiêu dùng yên tâm và tin tưởng cao hơn vào doanh nghiệp áp dụng ISO 9001.
Lợi ích: Quá trình xây dựng ISO
– Tăng sự tin tưởng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
– Tăng uy tín trên thị trường.
– Nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.
– Tăng
sự ổn đinh chất lượng và năng suất.
– Giảm rào cản kỹ thuật khi tham gia thầu.
– Giảm chi phí sản xuất (giảm lãng phí, chi phí sai hỏng, xử lý khiếu nại).
– Giảm sản phẩm, dịch vụ sai hỏng.
– Chuẩn hóa hệ thống quản lý trong doanh nghiệp.
– Tăng nhận thức và tính chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên.


Tổ chức nào cần ISO 9001: 2015?
– Tổ chức muốn sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, ổn định
– Tổ chức muốn nâng cao doanh thu, lợi nhận
– Tổ chức muốn giảm chi phí sản xuất
– Tổ chức mong muốn phát triển bền vững
.

VỚI HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!