CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN

ProfM Việt Nam

  • Phone: 04-2241 7999
  • info.isoahead@gmail.com
  1. Các bước triển khai hoạt động tư vấn:
STT Nội dung công việc Phương pháp
1 Khảo sát hệ thống quản lý và xem xét thực tế công việc.
Đưa ra kế hoạch triển khai dự án
Tư vấn tiến hành phỏng vấn cán bộ quản lý của các bộ phận tại từng vị trí công việc
Kết thúc tư vấn sẽ đưa ra báo cáo khảo sát và các kiến nghị cần thực hiện để triển khai hệ thống, các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống
2Đào tạo nhận thức chung Tư vấn tiến hành đào tạo chung cho các cán bộ trong Công ty để có được nhận thức về các tiêu chuẩn và các tư duy quản lý liên quan (chất lượng, môi trường….)
3Tư vấn xây dựng Hệ thống tài liệu cho hệ thống quản lý chất lượng. Thực chất Hệ thống tài liệu chính là Hệ thống các Quy định nội luật của Công ty.
Các chuyên gia tư vấn sẽ trao đổi và hướng dẫn cho phụ trách các bộ phận tương ứng viết các tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.
Sau khi các bộ phận hoàn thiện hệ thống tài liệu (dạng Draft), các chuyên gia tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với phụ trách các bộ phận để thống nhất tài liệu và hoàn thiện tài liệu.
4 Hướng dẫn áp dụng và kiểm tra áp dụng Tư vấn sẽ Hướng dẫn thực hiện theo các tài liệu đã được xây dựng cho các bộ phận.
Trong suốt quá trình thực hiện tư vấn thường xuyên kiểm tra và trao đổi ở các bộ phận. Nếu có các vướng mắc cũng như khó khăn trong việc thực hiện, tư vấn sẽ cùng các bộ phận thống nhất và điều chỉnh tài liệu để việc thực hiện có thể dễ dàng nhất.
5 Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Để triển khai và duy trì hệ thống Công ty cần có đội ngũ các chuyên gia đánh giá – những người mà sau này định kỳ sẽ kiểm tra chéo việc thực hiện của các bộ phận để đảm bảo việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý của Công ty là tốt nhất.
Tư vấn sẽ tổ chức khoá học về chuyên gia đánh giá nội bộ cho các cán bộ được Công ty lựa chọn.
Kết thúc khoá đào tạo, học viên đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ.
6Đánh giá nội bộ Các chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn để các chuyên gia đánh giá nội bộ của Công ty tự thực hiện đánh giá nội bộ hoạt động quản lý của mình.
7Đánh giá thử Các chuyên gia tư vấn cũng đã có kinh nghiệm đánh giá chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá thử cho các Công ty/Nhà máy trước khi được đánh giá chính thức bởi Tổ chức Chứng nhận.
Vì vậy việc đánh giá chứng nhận của Công ty sẽ chắc chắn và đảm bảo hơn.
8Hướng dẫn khắc phục sau đánh giá Sau khi đánh giá chứng nhận của Tổ chức Chứng nhận, nếu Công ty vẫn còn những điểm phải cải tiến và khắc phục, Tư vấn sẽ tiến hành hướng dẫn Công ty khắc phục các điểm đó và chuẩn bị các hồ sơ khắc phục cho Tổ chức Chứng nhận.
9 Đánh giá và hướng dẫn cải tiến trong 01 năm đầu tiên sau đánh giá chứng nhận Sau khi Công ty triển khai và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. Trong năm đầu tiên, Tư vấn sẽ có 01 buổi làm việc (không tính phí) để kiểm tra việc thực hiện cũng như hướng dẫn cải tiến và
Bảo dưỡng
cho Hệ thống quản lý của Công ty.2. Phương án triển khai cho Hệ thống quản lý

  • Khi triển khai hoạt động tư vấn, các chuyên gia tư vấn sẽ tham khảo các tài liệu đã được soạn thảo và áp dụng tại Công ty và xem xét hoạt động thực tế của Công ty để có phương án xây dựng tài liệu phù hợp..
  • Các chuyên gia tư vấn sẽ xây dựng hệ thống quản lý với nguyên tắc là phải đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động, quá trình của các bộ phận trong Công ty để đảm bảo tính hệ thống của hoạt động quản lý.
  • Các chuyên gia tư vấn cũng sẽ nghiên cứu để khi xây dựng các quy trình quản lý của Công ty phù hợp với các phần mềm quản lý được sử dụng tại Công ty (nếu có) để đảm bảo tính thống nhất của các hoạt động và hạn chế sự điều chỉnh nếu có.
  • Khi tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý, các chuyên gia tư vấn của PROFM sẽ tư vấn cho Công ty cách tư duy quản lý và các phương pháp để theo dõi đo lường sự hài lòng của khách hàng, các hoạt động phân tích dữ liệu và hoạt động 5S để đảm bảo hướng tới sự hiệu quả cho Hệ thống quản lý.
  • Khi triển khai Hệ thống quản lý, các chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cho các bộ phận trong Công ty triển khai; sau đó chuyên gia tư vấn sẽ đánh giá thực hiện và có các khuyến nghị điều chỉnh cải tiến nếu cần thiết.
  • Hệ thống tài liệu sẽ được tư vấn hướng dẫn cho các bộ phận xây dựng và hai bên sẽ thống nhất tài liệu trước khi đưa vào áp dụng. Việc này sẽ đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của các bộ phận và giúp cho việc triển khai hệ thống quản lý diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

VỚI HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM, CHÚNG TÔI TỰ TIN MANG TỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT!