Tiếp thêm sức mạnh cho các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những giải pháp quan trọng nhất để tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đẩy nhanh quá trình tiếp thu, chuyển giao công nghệ.

Chú trọng phát triển CNHT

Để xác định tầm quan trọng của công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trong thời gian qua. Do đó, khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, từng bước tham gia sản xuất toàn cầu trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, khi dịch Covid-19 bùng phát tại các nước cung cấp linh kiện tại Việt Nam, các ngành sản xuất trong nước gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đầu vào sản xuất vào đầu năm 2020. Ngoài ra, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam và những người trong ngành chỉ ra rằng Việt Nam là một khâu yếu, dễ vỡ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trước tình hình đó, cần thảo luận sự cần thiết phải xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường quan hệ, tận dụng các thị trường mới mở trong hiệp định thương mại tự do, mở rộng kênh cung ứng và đa dạng hóa thị trường.

Đòn thúc đẩy từ chính sách

Nghị quyết 115 / NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp được coi là động lực tạo điều kiện cho các bộ ngành xây dựng chính sách cụ thể để giải quyết những vướng mắc nội tại. , Nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới. Mới đây, Bộ Công Thương đã thành lập Trung tâm Tư vấn Giải pháp và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc và Trung tâm Công nghệ Khuôn mẫu. Việc chính thức khai trương đánh dấu một bước tiến quan trọng của Bộ Công Thương trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và trở thành cầu nối quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Các trung tâm này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để tăng cường khả năng của các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực hoặc nhà cung cấp chất lượng cao. “Các trung tâm này không chỉ cam kết giới thiệu công nghệ thông qua hợp tác quốc tế và các chính sách của chính phủ nhằm hỗ trợ các điều kiện để có được công nghệ kinh doanh, mà còn cam kết hỗ trợ R&D và tạo ra các sản phẩm hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.” Các trung tâm này được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ, với Giúp hỗ trợ và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.


Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới:
 Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment