CHỨNG NHẬN – ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN GRS – TIÊU CHUẨN TÁI CHẾ TOÀN CẦU

Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu GRS được phát triển bởi Control Union Certifications vào năm 2008 và đã chuyển quyền sở hữu cho Textile Exchange vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm quốc tế, tự nguyện và đầy đủ, đặt ra các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động xã hội và môi trường và hạn chế về hóa chất độc hại.

I – Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá GRS là gì?

  • GRS ( Global Recycle Standard) đề cập đến xác minh nguyên liệu đầu vào, chuỗi lưu ký, nguyên tắc môi trường, yêu cầu xã hội và ghi nhãn cho các sản phẩm dệt được làm từ vật liệu tái chế. Nó nhằm mục đích là một tiêu chuẩn đầy đủ sản phẩm cho nội dung vật liệu tái chế mà cân bằng chặt chẽ và thiết thực cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng.
  • GRS sử dụng định nghĩa ISO 14021 về Nội dung tái chế, với các giải thích dựa trên các Hướng dẫn xanh của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ; ý định là tuân thủ các định nghĩa, được công nhận rộng rãi nhất để theo dõi và xác minh hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời đảm bảo các yêu cầu sản xuất nghiêm ngặt.
  • GRS  được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty tìm cách xác minh hàm lượng tái chế của sản phẩm (cả thành phẩm và sản phẩm trung gian) và để xác minh các hoạt động xã hội, môi trường và hóa chất có trách nhiệm trong sản xuất các sản phẩm này.
  • GRS là bộ tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, đầy đủ các yêu cầu về chứng nhận của bên thứ 3 về vấn đề tái chế, chuỗi lưu ký, thực tiến xã hội và môi trường, hạn chế hóa học.

II – Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn GRS?

  • Bộ tiêu chuẩn GRS có thể áp dụng cho tất cả các công ty muốn xác minh thành phần tái chế của sản phẩm ( cả thành phẩm và bán thành phẩm ). Điều này bao gồm các công ty tỉa hột bông, kéo sợi, dệt, đan, nhuộm, in và khâu tại hơn 50 quốc gia.
  • Tiêu chuẩn này bao gồm việc chế biến, sản xuất, đóng gói, ghi nhãn, kinh doanh và phân phối tất các sản phẩm được làm bằng vật liệu tái chế tối thiểu 20%.
  • Tuy quy trình thu thập và tập trung tài liệu là không bắt buộc phải được chứng nhận GRS, nhưng vẫn phải tuyên bố rằng họ đã đáp ứng một bộ yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn này và được cơ quan Chứng nhận kiểm tra trên cơ sở ngẫu nhiên.

III – Các Mục tiêu của GRS

Để đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như việc đánh giá chứng nhận của tổ chức chứng nhận hàng đầu như BV, Intertek, SGS… Dưới đây PROFM VIỆT NAM  xin được chia sẻ với độc giả lộ trình tư vấn  đạt 100% chứng chỉ từ các tổ chức trên.

Quy Trình Tư Vấn:

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục và quy trình chứng nhận tiêu chuẩn này, hãy liên hệ ngay với PROFM VIỆT NAM chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment