Tư Vấn – Chứng Nhận ISO 45001 – Quản lý An toàn Lao Động Và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

TÌM HIỂU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

I – Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

1. Tiêu chuẩn ISO 45001.

– Tiêu chuẩn ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế có các quy định yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động, cho phép các tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH&S trong việc phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn những thương tích và thiệt hại sức khỏe.

– Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. ISO 45001 được chấp nhận và áp dụng phổ biến trên thế giới.

ISO 45001:2018 được xuất bản vào tháng 3 năm 2018, là phiên bản mới nhất hiện nay và đang được sử dụng cho mục đích chứng nhận cho Hệ thống Quản lí An toàn Lao động và Sức khỏe nghề nghiệp. Phiên bản đầu tiên của ISO 45001 là OHSAS 18001, sau khi được cải tiến thì các doanh nghiệp đã chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có 03 năm để áp dụng theo tiêu chuẩn mới.

– Sau khi tiêu chuẩn về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp được cải tiến các doanh nghiệp cần hiểu được sự khác biệt chính giữa ISO 45001 và OHSAS 18001 là bước quan trọng đầu tiên.

2. Đối tượng áp dụng ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động (không phân biệt phạm vi, quy mô lớn nhỏ hay sản phẩm, dịch vụ, quyền sở hữu, ví dụ như:

  • Khối sản xuất (Sản xuất thực phẩm, Dụng cụ gia dụng, dụng cụ máy móc…)
  • Khối dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, logistics, kinh doanh sản phẩm…)

3. Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 45001:2018?

ISO 45001: 2018 triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để:

  1. Cải thiện sức khỏe và an toàn cho người lao động, loại bỏ các nguy cơ
  2. Giảm thiểu rủi ro OH & S (bao gồm thiếu hụt hệ thống), tận dụng các cơ hội của OH & S
  3. Tăng uy tín của doanh nghiệp như là nơi làm việc an toàn, sản phẩm được làm ra trong một điều kiện môi trường được đảm bảo cũng như có nhiều lợi ích trực tiếp

II – Tổ chức chứng nhận ISO 45001

1. Chứng nhận ISO 45001:

Chứng nhận là hoạt động mà một tổ chức đánh giá độc lập (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 và có nhu cầu chứng nhận. Được tiến hành bởi tổ chức đánh giá độc lập và uy tín, như tổ chức chứng nhận Intertek, Bureau Veritas việt nam, SGS Việt Nam …  nhằm xác nhận một hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001. Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Tổ chức tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận. Thời gian nhận được giấy chứng nhận sẽ tùy thuộc vào từng tổ chức chứng nhận mà bạn lựa chọn.

2. Như nào là đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ISO 45001:2018?

Tổ chức chứng nhận iso 45001 là tổ chức được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP.

III – Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 45001:2018

  1. Điều kiện thứ 1: Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

Doanh nghiệp có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để hoàn thiện và xây dựng hệ thống một cách nhanh nhất và chính xác nhất, tránh việc phải đánh giá lại gây trở ngại và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp.

Khi triển khai áp dụng cần xác định phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, họp lãnh đạo cam kết thực hiện xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 45001, thành lập ban ISO với các thành viên là đại diện các bộ phận để thực hiện dự án; hoạch định rủi ro và cơ hội, mục tiêu; nguồn nhân lực tham gia; thực hiện; đánh giá kết quả thực hiện; cải tiến và khắc phục.

2. Điều kiện thứ 2: Đăng ký Chứng nhận ISO 45001 với tổ chức chứng nhận

Đăng ký cấp chứng nhận ISO 45001 tại các tổ chức chứng nhận ISO ( Intertek, BV Việt Nam, SGS Việt Nam …).

3. Điều kiện thứ 3: Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận ISO 45001

Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu tiêu chuẩn và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001. Sau khi đạt được chứng nhận ISO 45001:2018; doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

IV – Chứng nhận ISO 45001 có hiệu lực trong bao lâu?

1. Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001

– Hiệu lực của chứng nhận ISO 45001 có thời gian hiệu lực là 03 năm kể từ ngày cấp. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá định kỳ từ 6-9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng 1 lần để đảm bảo doanh nghiệp/ tổ chức vẫn luôn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

– Hết thời gian hiệu lực nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục chứng nhận thì phải đăng ký lại.

2. Giấy chứng nhận ISO 45001 bị thu hồi trong trường hợp nào?

– Sau khi đánh giá chứng nhận lần đầu tiên doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực là 3 năm. Trong ba năm này tổ chức cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu mà hệ thống của tổ chức đã vạch ra, nếu đến năm thứ 2, tổ chức chứng nhận đánh giá giám sát và phát hiện hệ thống không được thực hiện thì có thể sẽ thu hồi lại giấy chứng nhận đã cấp.

V- Lợi ích khi doanh nghiệp, tổ chức đạt chứng nhận ISO 45001

1. Kiểm Soát các mối nguy tiềm tàng trong doanh nghiệp.
2. Tạo niềm tin đối với khách hàng về việc doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về pháp luật.
3. Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
4. Giảm thiểu chi phí nguyên liệu do sự cố và gián đoạn sản xuất.
5. Giảm chi phí bảo hiểm, chi phí do thiếu hụt nhân viên.

Để đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như việc đánh giá chứng nhận của tổ chức chứng nhận hàng đầu như BV, Intertek, SGS… Dưới đây PROFM VIỆT NAM xin được chia sẻ với độc giả lộ trình tư vấn đạt 100% chứng chỉ từ các tổ chức trên.

Quy Trình Tư Vấn

VI – Các khách hàng ProfM Việt Nam đã triển khai đánh giá chứng nhận ISO 45001:2018

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục và quy trình chứng nhận tiêu chuẩn này, hãy liên hệ ngay với PROFM VIỆT NAM chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment