Tư Vấn Chứng Chỉ ISO 27001 – Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin. Bảo Mật Thông Tin Cho Doanh Nghiệp

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN – ISO 27001:2013

I – Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

1. Tiêu chuẩn ISO 27001.

– Tiêu chuẩn ISO 27001 là một tiêu chuẩn quốc tế trong bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO được xây dựng, ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và được thiết kế dành cho hệ thống quản lý An toàn thông tin và được áp dụng cho mọi doanh nghiệp/ tổ chức.

ISO 27001:2013 là phiên bản mới nhất hiện nay và đang được sử dụng cho mục đích chứng nhận cho Hệ thống Quản lí An toàn thông tin (ISMS) của doanh nghiệp, định hướng giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin, dữ liệu hiệu quả hơn. Đồng thời, có đủ khả năng để ứng phó và cân bằng giữa những sự biến đổi của công nghệ kỹ thuật số thông tin trong mối tương quan với những nhu cầu và phát triển của kinh tế – xã hội.

2. Đối tượng áp dụng ISO 27001:2013

Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô lớn nhỏ hay sản phẩm, dịch vụ, quyền sở hữu, ví dụ như:

 • Khối sản xuất (Sản xuất thực phẩm, Dụng cụ gia dụng, dụng cụ máy móc…)
 • Khối dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, logistics, kinh doanh sản phẩm…)

3. Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 27001:2013?

– Trong một thế giới kết nối với nhau, thông tin và các quy trình liên quan, các hệ thống và mạng lưới là các tài sản kinh doanh quan trọng. Doanh nghiệp và các hệ thống thông tin cũng như mạng lưới của họ phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh từ một loạt các nguồn khác nhau, bao gồm gian lận máy tính, hoạt động gián điệp, phá hoại, hỏa hoạn và lũ lụt. Thiệt hại cho hệ thống thông tin và mạng lưới gây ra ngày càng tinh vi hơn với nhiều tham vọng hơn. Rủi ro liên quan đến tài sản thông tin của một doanh nghiệp cần phải được giải quyết. Việc thiết kế và thực hiện hệ thống ISMS của một doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các yêu cầu an ninh, các quy trình kinh doanh được áp dụng, quy mô và cấu trúc của doanh nghiệp.

– Khi áp dụng hệ thống ISMS, doanh nghiệp sẽ thể hiện việc áp dụng một cách nhất quán các nguyên tắc an toàn thông tin phù hợp tương ứng cho các đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác. Việc áp dụng thành công một hệ thống ISMS là điều quan trọng để bảo vệ tài sản thông tin cho phép một tổ chức:

 a) Đảm bảo rằng thông tin của mình được bảo vệ đầy đủ chống lại các mối đe dọa liên tục;

 b) Duy trì một bộ khung tổng thể, có cấu trúc để xác định và đánh giá rủi ro an toàn thông tin, lựa chọn và áp dụng các biện pháp kiểm soát khả dụng, đo lường và cải thiện hiệu quả của chúng;

c) liên tục cải thiện môi trường kiểm soát;

d) tuân thủ pháp luật và các quy định một cách hiệu quả.

 – Đây cũng là một chìa khóa quan trọng để đảm bảo cho một tương lai phát triển bền vững không chỉ của riêng doanh nghiệp/ tổ chức mà còn của toàn xã hội.

II – Tổ chức chứng nhận ISO 27001

1. Chứng nhận ISO 27001: Chứng nhận là hoạt động mà một doanh nghiệp đánh giá độc lập (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 và có nhu cầu chứng nhận. Được tiến hành bởi doanh nghiệp đánh giá độc lập và uy tín, như doanh nghiệp chứng nhận Intertek, Bureau Veritas việt nam, SGS Việt Nam …  nhằm xác nhận một hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn ISO 27001. Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thông tin là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 27001:2013. Doanh nghiệp tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận. Thời gian nhận được giấy chứng nhận sẽ tùy thuộc vào từng tổ chức chứng nhận mà bạn lựa chọn.

2. Như nào là đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ISO 27001:2013?

Tổ chức chứng nhận iso 27001 là tổ chức được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP.

III – Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 27001:2013

 • Điều kiện thứ 1: Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001

Mỗi một doanh nghiệp sẽ có một đặc điểm riêng về cơ cấu tổ chức, quy mô, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm/ dịch vụ,… Và tác động của việc sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp tới An toàn thông tin cũng sẽ không giống nhau.

Nhận dạng phạm vi và giới hạn của cơ cấu quản lý an ninh thông tin là cốt lõi cho dự án. Nghiên cứu để thiết lập yêu cầu của ISMS và sắp xếp các tài liệu an ninh đã tồn tại trong doanh nghiệp.

Bởi vậy, nếu muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001, doanh nghiệp cần phải cân nhắc trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2013 sao cho phù hợp nhất với thực tế về bối cảnh doanh nghiệp.

 • Điều kiện thứ 2: Đăng ký cấp chứng nhận

Sau khi xây dựng được hệ thống an toàn thông tin, doanh nghiệp nên đăng ký cấp chứng nhận tại doanh nghiệp chứng nhận . Việc làm này sẽ giúp hệ thống an toàn thông tin của doanh nghiệp được đánh giá, xác nhận về mức độ phù hợp so với các yêu cầu được đặt ra trong ISO 27001:2013. Nếu như kết quả đánh giá là phù hợp thì doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận.

 • Điều kiện thứ 3: Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận

Sau khi đạt được chứng nhận, doanh nghiệp vẫn cần phải duy trì việc vận hành, kiểm soát và cải tiến an toàn thông tin. Điều này không chỉ để đảm bảo giấy chứng nhận ISO 27001:2013 giữ được hiệu lực, mà còn giúp hệ thống quản lý phát huy được vai trò, hiệu quả của nó trong công tác bảo vệ an toàn thông tin.

IV – Chứng nhận ISO 27001 có hiệu lực trong bao lâu?

1. Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 27001

Theo quy định, hiệu lực của giấy chứng nhận sẽ là 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp chứng chỉ. Trong thời gian 3 năm này, doanh nghiệp chứng nhận sẽ doanh nghiệp các cuộc đánh giá thường niên mỗi năm một lần. Mục đích của cuộc đánh giá này là đảm bảo an toàn thông tin (Hệ thống quản lý An toàn thông tin) của doanh nghiệp vẫn được vận hành và kiểm soát chặt chẽ.

2. Giấy chứng nhận ISO 27001 bị thu hồi trong trường hợp nào?

– Những trường hợp doanh nghiệp không áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin hoặc hệ thống quản lý không đáp ứng được các yêu cầu mà ISO 27001 đã đặt ra. Bởi điều này sẽ khiến hệ thống quản lý an toàn thông tin không đảm bảo được hiệu quả và đáp ứng được những mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới.

– Hoặc khi giấy chứng nhận hết hiệu lực, doanh nghiệp nếu muốn được cấp lại thì cần phải đăng ký chứng nhận lại từ đầu.

V- Lợi ích khi doanh nghiệp, doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 27001

Lợi ích của việc thực hiện một hệ thống ISMS chủ yếu là kết quả của việc giảm thiểu rủi ro an toàn thông tin (tức là giảm khả năng và /hoặc tác động gây ra bởi sự cố an toàn thông tin). Đặc biệt, lợi ích thực tế cho một tổ chức để đạt được thành công bền vững từ việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISMS bao gồm:

 • a) Một bộ khung có cấu trúc hỗ trợ quy trình xác định, thực hiện, vận hành và duy trì một hệ thống ISMS toàn diện, hiệu quả, có giá trị, được tích hợp và sắp xếp nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức trong các hoạt động và tại các địa điểm khác nhau;
 • b) Hỗ trợ nhà quản lý trong việc quản lý thống nhất và hoạt động một cách có trách nhiệm hướng về quản lý an toàn thông tin, trong ngữ cảnh quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp, bao gồm cả giáo dục đào tạo cho chủ sở hữu hệ thống về quản lý an toàn thông tin toàn diện;
 • c) Thúc đẩy việc chấp nhận toàn cầu về thực hành an toàn thông tin hữu hiệu theo cách không chính tắc, cho phép các tổ chức cơ hội áp dụng và cải thiện các biện pháp kiểm soát liên quan phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ và để duy trì chúng khi đối mặt với những thay đổi trong nội bộ và từ bên ngoài;
 • d) Cung cấp một ngôn ngữ chung và nền tảng nhận thức về an toàn thông tin, tạo khả năng thuận lợi để tạo sự tin cậy trong các đối tác kinh doanh với một hệ thống ISMS phù hợp, đặc biệt là khi họ yêu cầu giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001 bởi một cơ quan chứng nhận được công nhận;
 • e) Tăng sự tin tưởng của các bên liên quan với tổ chức;
 • f) Đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của xã hội;
 • g) Quản lý kinh tế hiệu quả hơn với các khoản đầu tư an toàn thông tin.

Để đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như việc đánh giá chứng nhận của doanh nghiệp chứng nhận hàng đầu như BV, Intertek, SGS… Dưới đây PROFM VIỆT NAM xin được chia sẻ với độc giả lộ trình tư vấn đạt 100% chứng chỉ từ các doanh nghiệp trên.

Quy Trình Tư Vấn:

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục và quy trình chứng nhận tiêu chuẩn này, hãy liên hệ ngay với PROFM VIỆT NAM chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment