CÁC TIÊU CHUẨN GÓP PHẦN VÀO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Các nghiên cứu cho thấy các tiêu chuẩn có góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế.

Thư viện ISO mới có nghiên cứu dựa trên bằng chứng về tác động của các tiêu chuẩn. Theo nghiên cứu được công bố bởi các thành viên ISO.

Một nghiên cứu khác, được thực hiện tại Pháp, cho thấy hơn 66% công ty được khảo sát (bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ) nói rằng tiêu chuẩn làm tăng lợi nhuận của họ và 69% coi tiêu chuẩn hóa có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ.

Đây chỉ là một số ấn phẩm trong Thư viện Nghiên cứu ISO mới chứng minh giá trị của các Tiêu chuẩn Quốc tế. Thư viện có các nghiên cứu của các thành viên ISO, các bài báo học thuật, các ấn phẩm từ các tổ chức quốc tế và một loạt các nguồn khác. Nó được kỳ vọng là một nguồn tài liệu quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến tiêu chuẩn hóa.

Các ấn phẩm mới sẽ tiếp tục được bổ sung vào Thư viện theo thời gian và các thành viên ISO cũng như các bên quan tâm được khuyến khích đóng góp.

Tổng thư ký ISO Sergio Mujica cho biết: “Xây dựng cơ sở bằng chứng cho các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa là rất quan trọng để chứng minh giá trị công việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, khi nhóm nghiên cứu này tiếp tục phát triển, thì mọi người cũng sẽ hiểu được lợi ích của các Tiêu chuẩn Quốc tế và vai trò quan trọng của chúng trong quản trị toàn cầu. “

Nguồn: ISO.org

Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới: Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment