Bộ Công Thương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nhằm mục đích phổ biến các quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả quy định pháp luật môi trường, sáng ngày 16/4/2021, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo «Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020». Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu đến từ nhiều Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp. Ngành Công Thương với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế, các doanh nghiệp thuộc ngành đóng vai trò quan trọng trong việc xanh hóa nền công nghiệp, xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững đất nước.

Theo Phó Cục trưởng Cục ATMT, để đáp ứng những yêu cầu về BVMT, trong những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các «điểm nóng» về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường như thép, nhiệt điện, hóa chất, khoảng sản, luyện kim… Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị trong nhiều lĩnh vực công nghiệp được đầu tư qua nhiều giai đoạn, cần thay đổi, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về BVMT. Bên cạnh đó, công tác BVMT tại các CCN cũng là vấn đề còn nhiều hạn chế, bất cập tại địa phương. Do vậy, bên cạnh việc các Bộ ngành nâng cao vai trò quản lý thì các doanh nghiệp cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể để kiểm soát, giải quyết những vấn đề môi trường còn tồn tại.

Đồng tình với ý kiến của ông Trần Anh Tấn, bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Trưởng phòng Quản lý cụm công nghiệp (CCN), Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết, để tiếp tục đầu tư phát triển cụm công nghiệp hiệu quả, bền vững, tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường CCN. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường tại các CCN, tiến tới xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng và phù hợp với CCN, sát thực tế. Lãnh đạo Cục ATMT nhận định, trong giai đoạn vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất nhưng các doanh nghiệp ngành Công Thương đã chấp hành tương đối nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT. Tuy nhiên, với tình hình trong giai đoạn phát triển kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, khi các Hiệp định CPTPP, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA bắt đầu có hiệu lực thực hiện, đòi hỏi rất lớn các doanh nghiệp trong nước phải có những bước đi bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường.

Có như vậy mới có thể cạnh tranh, vươn tầm quốc gia, đưa các sản phẩm, công nghệ của Việt Nam phát triển ra thế giới. «Muốn đạt được mục tiêu như vậy, các doanh nghiệp phải nhìn nhận, thay đổi chiến lược phát triển của mình, xác định phát triển kinh tế phải đảm bảo không làm phương hại đến môi trường, hướng tới một nền kinh tế xanh – sạch – nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững» – Phó Cục trưởng Trần Anh Tấn nhấn mạnh.

Hội thảo «Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020» là cơ hội để các cơ quan quản lý và các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương có cơ hội để trao đổi, thảo luận cùng đưa ra các ý tưởng, giải pháp thông minh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác BVMT tại địa phương và đơn vị.

Nguồn: https://moit.gov.vn/


Mọi thông tin hay thắc mắc vui lòng liên hệ tới:
 Công ty TNHH ProfM Việt Nam

Share this Post

Leave a comment